מערכת תקצירים - כנס קולורקטל 2017  מערכת תקצירים - כנס קולורקטל 2017

מערכת הגשת התקצירים לכנס הדו שנתי של החברה לכירורגיה של הקולון והרקטום נסגרה